Nieuws - 2020/04/29

Werven terug opgestart

Naar aanleiding van de Covid – 19 uitbraak werden aan het begin van de quarantaine al onze werven stilgelegd.

Na twee weken inactiviteit hebben we, in samenspraak met onze aannemers, beslist om de werven terug opnieuw op te starten. Deze opstart gebeurde op een verantwoorde en veilige manier, met het grootste respect voor alle maatregelen zodat ook onze werven een veilige werkomgeving zijn. De strikte naleving en opvolging van deze veiligheidsmaatregelen zijn ook hier uiterst belangrijk. Hierdoor wordt er gewerkt in kleinere teams waardoor de nodige afstand gerespecteerd kan worden.

 

Door het respecteren van alle veiligheidsmaatregelen worden de werken uitgevoerd aan een trager ritme maar wij en onze aannemers doen ons uiterste best zo snel mogelijk klaar te zijn.

Deel deze pagina